Före ceremonin

Innan planeringen av själva begravningsceremonin finns ett antal frågor att ta ställning till. Det kan vara frågor kring omhändertagandet av den avlidne och den avlidnes egna önskemål m.m.

Den avlidnes önskemål

Fyll i önskemål om din begravning i Vita Arkivet
Så långt det är möjligt bör den avlidnes önskemål följas.

I Vita Arkivet kan man skriva ned sina önskemål om sin begravning. Oavsett om du väljer oss på Fonus som begravningsbyrå eller någon annan så är det bra att undersöka om den avlidne fyllde i ett Vita Arkiv. Det finns flera sätt att ta reda på det.

Läs mer om Vita Arkivet  på fonus.se>> (sidan öppnas i eget fönster).

Förvaring Vita Arkivet

Finns Vita Arkivet förvarat hos Fonus?[Spara ändring]

Övrigt angående den avlidnes önskemål


[Spara ändring]

Försäkringsutredning

Utbetalningar från försäkringsbolag i samband med dödsfall fungerar inte alltid med automatik.

Vi hjälper dig att finna glömda försäkringar så att du och andra anhöriga inte går miste om era pengar. Vi kan inte garantera att vi hittar samtliga försäkringar efter en avliden, men vi kan garantera att vi lägger ner ett omfattande arbete för att finna dem!


Vi vill ha hjälp med att utreda om försäkringar finns.
Läs mer om försäkringar
[Spara ändring]

Jordbegravning/kremering

En av de viktigaste frågorna att ta ställning till är jordbegravning eller kremering. Den avlidnes önskan bör enligt begravningslagen följas.
Innan du skickar in din planering till oss, måste du välja typ av begravning!

Vilken typ av begravning önskas?
Vad är jordbegravning och kremationsbegravning?
[Spara ändring]

Kistläggning och bisättning

Före begravningsceremonin läggs kroppen i kistan och kläs i en traditionell svepdräkt eller på annat sätt.

Bisättningstransport innebär att kistan med den döde transporteras i begravningsbil till bisättningslokal där den avlidne finns fram till dagen för ceremonin.

Önskemål om kistläggning och bisättning:
[Spara ändring]

Övriga önskemål om kistläggning och bisättning


[Spara ändring]

Personligt avsked / visning

Möjligheten att se den döde och ta ett personligt avsked kan underlätta sorgeprocessen. Även om du sett den avlidne på dödsbädden kan det vara bra att ta ett avsked vid kistan. Du får också möjlighet att lägga med något personligt i kistan.

Vi hjälper dig göra avskedet till ett vackert minne. Vanligtvis sker det personliga avskedet eller visningen i samband med kistläggning/bisättning.


Jag vill ha ett personligt avsked.
[Spara ändring]

Före ceremonin - Övrigt meddelande:


[Spara ändring]