2. Ceremonin

Ceremonin är den del av begravningen då vi tar avsked av den avlidne. Oftast sker ceremonin enligt en speciell ordning, exempelvis Svenska kyrkans eller annat samfunds ordning. Borgerlig begravning kallas den ordning som är oberoende av någon särskild religion eller lära.

Läs mer om att utforma en begravningsceremoni

Begravningsordning

Inom vilken ordning ska begravningsceremonin ske? Välj i listan. Väljer du Annan ordning, ange vilken i fältet nedan.
Vid beställning av ceremonilös begravning, direktkremation eller då avliden är under 18 år kan grundkostnad reduceras i förhållande till uppdragets omfattning. Eventuell reducering av grundkostnad överenskoms med det Fonuskontor som utför beställningen. 
Information om olika samfund hittar du på fonus.se
(Sidan öppnas i eget fönster)Läs mer om begravningsordning, begravningsavgift mm
[Spara ändring]

Område där begravningen ska äga rum

När du väljer område för begravningen läggs Fonus grundkostnad automatiskt in i din planering. 
Innan du skickar in din planering till oss, måste du välja område!

Begravningen ska äga rum i
[Spara ändring]

Ort där begravningsceremonin ska äga rum:

På vilken ort i Sverige ska begravningen äga rum?
Om du vill skicka in din planering till oss, måste du ange ort!


[Spara ändring]

Ceremonilokal

I vilken lokal ska ceremonin hållas (kyrka, kapell eller annan lokal)?
Vet du inte kan kundrådgivaren på det lokala Fonuskontoret ge dig förslag på en lämplig lokal.
[Spara ändring]

Bärare

Vid jordbegravning bärs kistan till graven och sänks vanligtvis av sex personer. Bärarna kan vara släktingar eller vänner eller anlitade av Fonus.


Jag vill att Fonus ska ordna en eller flera bärare.
Om bärare vid begravning
[Spara ändring]

Musik

Sång och musik är viktiga inslag i begravningsceremonin. I en kyrklig begravningsgudstjänst exempelvis ingår alltid psalmer som bestäms av prästen i samråd med anhöriga.

Lyssna och välj bland övriga sång- och musikstycken i våra listor. Musiken på denna sida är endast förslag. Fonus kan inte garantera att alla musikstycken på denna sida eller noter till dessa kan tillhandahållas.

Hittar du inget passande, anger du dina önskemål under Övrigt längst ned på denna sida.

Inledningsmusik

Ceremonin inleds och avslutas oftast med musik.

Välj Inledningsmusik
Du har inte valt Inledningsmusik

Psalmer eller andra gemensamma sånger under ceremonin

Du väljer psalmer eller andra sånger i samråd med officianten. Har du önskemål kan du notera dem här:


[Spara ändring]

Extra sång och musik

Lyssna och välj sång eller musik utöver psalmerna här.
Vanligt är att två sång- eller musikstycken framförs.

Välj Extra sång och musik
Du har inte valt Extra sång och musik

Övriga önskemål om sång och musik


[Spara ändring]

Tryckta program

Det tryckta programmet innehåller begravningsordningen samt texter till valda psalmer. Programmet delas ut till begravningsgästerna och gör det lättare att följa med under ceremonin. Ett tryckt program blir ett vackert minne och kan också sändas till dem som inte hade möjlighet att närvara vid ceremonin.

Välj Tryckta program
Du har inte valt Tryckta program

Fonus representant / Värd vid begravningen

Fonus representant har kontakt med dig som anhörig före, under och efter ceremonin. Han eller hon finns på plats i god tid före begravningen och ansvarar för såväl iordningsställande av lokalen som att koordinera programmet med övriga deltagare: officianten, organisten, vaktmästaren m.fl.

Representanten kan också framföra de anhörigas tack till begravningsgästerna och bjuda in till minnesstund. Om du önskar finns representanten också till hands vid minnesstunden, se sidan Minnesstund.